MENU
Aula_close Layer 1

Om Overgårdens Skole


Overgårdens Skole er et udvidet skoletilbud for normalbegavede børn i alderen 7 til 17 år.

Tilbuddet er til børn med så store adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer (AKT-børn), at
de ikke kan profitere af undervisningen i en almindelig skoleklasse. Overgårdens Skole
tager udgangspunkt i den anerkendende tilgang til børnene og forældrenes forskellige
kompetencer.

Organisatorisk er vi placeret under Egtved Skoles ledelse, refererende til Børne- og
Ungeforvaltningen i Vejle Kommune. I dagligdagen kalder vi os Overgårdens Skole.
Skolen er normeret til 32 elever.

Egtved Skoles leder er tilknyttet Overgårdens Skole, som til dagligt ledes af en afdelingskoordinator.


Overgårdens Skole har 11 ansatte: pædagoger, lærere og medhjælpere – alle med den
nødvendige praktiske og teoretiske erfaring.


Visitation til Overgårdens Skole

Afgivende skole og skolepsykologen udarbejder en beskrivelse af barnet samt de
problemer, der danner grundlaget for at barnet ønskes optaget på Overgårdens Skole.

Visitationsudvalget er kommunalt sammensat.


Praktiske informationer

Eleverne går i skole mandag-onsdag kl. 8.00 – 15.00, torsdag og fredag kl. 8.00 – 14.00.
De yngste elever dog 8 – 15 mandag-torsdag og fredag 8 – 14.


Transport

Vejle Kommune er ansvarlig for transporten. Dette vil som udgangspunkt være
med skolebus eller offentlig transport. Transporten er gratis for forældrene.


Personale

Villy Raahauge, skoleleder for Egtved Skole, tlf. 75 55 17 33 eller 20 48 17 33
Tommy Lindbjerg, afdelingskoordinator og lærer på Overgårdens Skole tlf. 27 28 20 25
Conny Johansen, pædagogmedhjælper
Gitte Brunbjerg, pædagog
Birgitte Bondi Jakobsen, lærer
Camilla Bøjden Jørgensen, lærer
Mette Gaarde Strelluf, lærer
Mette Majland Gravesen, lærer
Thomas Sten Rasmussen, lærer
Ebbe Rong Petersen, lærer
Poul Erik Johansen, lærer
Thomas Larsen, lærer