MENU
Aula_close Layer 1

Grundoplysninger

Adresse

Egtved skole
Østergade 36 B
6040 Egtved

Tlf. 75 55 17 33

E-mail: egtvedskole@vejle.dk
www.egtvedskole.dk

Skoleleder: Villy Raahauge
Formand for skolebestyrelsen: Thomas Hestbæk

Klassetrin og spor på skolen

Antal klassetrin på skolen: 10 (0. - 9. årgang)
Antal spor på skolen: 2 spor 

Skolen har en kommunal centerafdeling på Overgårdens Skole, der har 5 AKT-klasser.

Yderligere oplysninger om skolens årgange findes her:  Klasser og klasselærere

Typer af tilbud efter skoletid

Skolens SFO er efter skoletid opdelt i to afdelinger:

  • KERNEN for 0. - 1. årgang er placeret i Indskolingen på skolen
  • KLUBBEN for 2. - 6. årgang er placeret i Egtved Idræts- og Multicenter. Klubben er en idrætscertificeret SFO.

KERNEN og KLUBBEN er åbent fra 14.00 - 17.00. (fredag dog 14.00 - 16.00)

Endvidere er morgencaféen på skolen åbent fra kl. 6.30 - 8.00.

Tilmelding kan foretages fra dag til dag til skolefritidsordningens personale og på https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/skole-uddannelse-og-ssp/skole-og-sfo