MENU
Aula_close Layer 1

Profil

De enkelte fag

Fordelingen af timer på skolens obligatoriske fag og årgange ses på "timefordelingsplan 2018-19"


Evaluering af kvalitet

Udover den løbende evaluering gennemføres Live 'n' Learn-evalueringer en gang årligt og en elevsamtale. Live 'n' Learn tester elevernes læring, trivsel, sundhed og arbejdsmiljø.

 

Skolens dagligdag:

Alle elever møder kl. 8.00.

0. - 3. årgang har fri kl. 14.00, 4.-9. årgang har fri kl. 14.00 eller 15.00.

Overgårdens skoles elever møder som de aldersvarende årgange.

Fra 9.30-10.05 og fra 11.35 - 12.15 er der mulighed for at købe sund skolemad i skolens bod, lege på skolens store legeplads med mange forskellige udfoldelsesmuligheder samt at spille bold i solgården, i skolegården, på multibanerne og på fodboldbanen eller i vinterhalvåret at spille dødbold inde.

Ingen elever må forlade skolens område i frikvartererne.


Skolens faste årlige aktiviteter:

 • Alle elever starter skoleåret med 2 temadage sammen med årgangens team
 • 5. årgang er 3 dage på Vingsted Historiske Værksted
 • 8. årgang er på lejrskole i 5 dage
 • Skolernes motionsdag fredag før efterårsferien
 • Elevrådets nissefest i december for eleverne i 1. - 5. årgang
 • Sidste skoledag før jul med kirkegang, kl.rum og fælles afslutning med sang og musik
 • Temauge fælles for hele skolen i løbet af foråret
 • Arrangementer og ekskursioner i forbindelse med den åbne skole
 • Jule- eller forårskoncert for børn og forældre
 • Skolefest for alle elever, forældre og andre interesserede som afslutning på temaugen i foråret
 • Udveksling med børnehaverne 2 dage i maj/juni
 • Trimiadedag for hele skolen i juni arrangeret af 8. årgang
 • Translokation for 9. årgang og deres forældre umiddelbart før sommerferien 
 • Sidste skoledag før sommerferien med kl.rum og fælles afslutning med sang og musik
 • Samt 8 andre temadage til faglig fordybelse spredt ud i hele skoleåret.

Eventuelle særlige undervisningstilbud

Reading Recovery - et intensivt læsekursus - tilbydes elever med behov i sidste halvdel af 1. årgang og første halvdel af 2. årgang.

Skolens AKT-team arbejder forebyggende for at skabe den bedste trivsel hos alle elever i både undervisningen og frikvartererne.

Skolens læsevejledere tilbyder enkelte elever VAKS-kursus i mellemafdelingen.

Ordblinde elever tilbydes IT-rygsæk m. bl.a. App Writer.