MENU
Aula_close Layer 1

Om Overgården


Overgården er et udvidet skoletilbud for normalbegavede børn i alderen 7 til 17 år.

Tilbuddet er til børn med så store adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer (AKT-børn), at
de ikke kan profitere af undervisningen i en almindelig skoleklasse. Overgården
tager udgangspunkt i den anerkendende tilgang til børnene og forældrenes forskellige
kompetencer.

Organisatorisk er vi placeret under Egtved Skoles ledelse, refererende til Børne- og
Ungeforvaltningen i Vejle Kommune. I dagligdagen kalder vi os Overgården.
Skolen er normeret til 37 elever.

Egtved Skoles leder er tilknyttet Overgården, som til dagligt ledes af en afdelingsleder.

Overgården har 16 ansatte: pædagoger, lærere og medhjælpere – alle med den
nødvendige praktiske og teoretiske erfaring.

Visitation til Overgården
Afgivende skole og skolepsykologen udarbejder en beskrivelse af barnet samt de
problemer, der danner grundlaget for at barnet ønskes optaget på Overgården.

Visitationsudvalget er kommunalt sammensat.

Praktiske informationer
Eleverne går i skole mandag-onsdag kl. 8.00 – 15.00, torsdag og fredag kl. 8.00 – 14.00.
De yngste elever dog 8 – 15 mandag-torsdag og fredag 8 – 14.

Transport
Vejle Kommune er ansvarlig for transporten. Dette vil som udgangspunkt være
med skolebus eller offentlig transport. Transporten er gratis for forældrene.

Personale
Villy Raahauge, skoleleder for Egtved Skole, tlf. 75 55 17 33 eller 20 48 17 33
Tommy Lindbjerg, afdelingsleder på Overgårdens Skole tlf. 27 28 20 25
Conny Johansen, pædagogmedhjælper
Gitte Brunbjerg, pædagog
Birgitte Bondi Jakobsen, lærer
Camilla Bøjden Jørgensen, lærer
Mette Gaarde Strelluf, lærer
Anne Mette Skjoldemose, lærer
Esther Palmelund Jørgensen, lærer
Jimmi Kim Rasmussen, lærer
Thomas Sten Rasmussen, lærer
Ebbe Rong Petersen, lærer
Poul Erik Johansen, lærer
Thomas Larsen, lærer
Lise Thrysøe Backmann, lærer
Lisbeth Rovelt Hansen, lærer
Trine Olsen, lærer